نقاطی که بیشترین رعد و برق در آنجا اتفاق می افتد

بیشرین رعد و برق

رعد و برق بیشتر در زمان طوفان یا بارش باران اتفاق می‌افتد. برخی مناطق در جهان هستند که بیش از مناطق دیگر در معرض این رویداد طبیعی هستند. به طور میانگین در هر ثانیه ۴۴ تا ۵۵ رعد و برق در سرتاسر جهان اتفاق می‌افتد. اما یک منطقه در ونزوئلا وجود دارد که بیش از همه‌ی نقاط جهان شاهد رعد و برق است.

دریاچه‌ی ماراکایبو (Lake Maracaibo) در ونزوئلا ۳۰۰ روز از سال را شاهد رعد و برق است. این آمار  نتیجه‌ ی یک تحقیق است که با بررسی آمار ۱۶ ساله‌ی ناسا فعالیت رعد و برق را در سرتاسر جهان مورد مطالعه قرار داده است و این دریاچه را مرکز رعد و برق جهان نامیده است. طبق آمار منتشر شده، دریاچه‌ی ماراکایبو، در هر کیلومتر مربع ۲۳۳ رعد و برق را در طول یک سال مشاهده می‌کند. این نرخ با نام چگالی رعد و برق یا flash rate density (FRD) شناخته می‌شود.

دلیل رعد و برق در این منطقه چیست؟ نسیم خنک کوهستانی در اطراف این دریاچه، با هوای گرم و مرطوب بالای آن برخورد می‌کند و در نتیجه‌ی برخورد کریستال‌های هوای سرد با قطرات معلق گرم موجود در هوا، الکتریسیته ایجاد می‌شود و باعث وقوع رعد و برق بین ابرها یا از ابرها به زمین خواهد شد. اکثر مناطق پر رعد و برق جهان، چنین وضعیتی از لحاظ آب و هوا دارند.

در تصویر زیر۱۰ منطقه‌ی پر رعد و برق جهان را روی نقشه مشاهده می‌کنید. حوزه‌ی کنگو در قاره‌ی آفریقا، منطقه‌ای است که بیشترین مناطق با چگالی رعد و برق بالا در آن قرار دارند.

منبع: زومیت