رکورد شکنی پیرمرد 105 ساله در دوچرخه سواری

رکوردشکنی دوچرخه سوار ۱۰۵ ساله دوچرخه سوار ۱۰۵ساله , دوچرخه سواری، استفاده از دوچرخه برای حمل و نقل، تفریح، تمرینات ورزشی و یا ورزش بطور مستقل است. دوچرخه در قرن ۱۹ معرفی شد و در حال حاضر حدود یک میلیارد عدد از آن در سراسر جهان وجود دارد. آنها ابزار اصلی حمل و نقل در بسیاری از نقاط جهان نیز می باشند. دوچرخه سواری به طور وسیعی به عنوان یک نوع بسیار موثر و کارآمد از حمل…

ادامه مطلب