شکایت از گروه ماکان بند به دلیل کاور آهنگ هر بار این درو

شکایت از گروه ماکان بند به دلیل کاور آهنگ هر بار این درو

با پخش آهنگ هر بار این درو از گروه ماکان بند ، این گروه محبوبیت زیادی پیدا کرد و از طرفی حسودان نیز زیاد و دست به کار شدند. خبر هایی منتشر شد که گروه ماکان بند آهنگ هر بار این درو را از یک آهنگ آذربایجانی کپی کرده است. شکایت از گروه ماکان بند تهیه کننده گروه ماکان خبر از اقدام قانونی علیه یک خواننده آذربایجانی داد که ملودی یکی از قطعات این گروه را کپی…

ادامه مطلب