شیب دارترین خیابان جهان

شیب دارترین خیابان جهان

شیب دارترین خیابان جهان شیب دارترین خیابان جهان , به نقل از ایندیپندنت، خیابان بالدوین (Baldwin) در شهر دانیدن (Dunedin) واقع در جنوب نیوزیلند پرشیب ترین خیابان مسکونی ثبت شده در جهان است. در بخش هایی از این خیابان میزان شیب به سی و پنج درصد می رسد که برابر با نوزده درجه است. این خیابان برای هر نامه رسان یا هر کسی که می خواهد روزنامه تحویل دهد، می تواند ترسناک باشد چه رسد به اینکه…

ادامه مطلب