دروغ بزرگ خبرگذاری تسنیم نیوز با مشارکت بانک شهر

دروغ بزرگ خبرگزاری تسنیم نیوز با مشارکت بانک شهر

ارسال کمک های بانک شهر به مناطق زلزله زده غرب کشور با همکاری خبرگزاری تسنیم نیوز 🙂 کمک های دروغی بانک شهر به مناطق زلزله زده ارسال کمک های بانک شهر به مناطق زلزله زده غرب کشور : عنوانی بود که در خبرگزاری تسنیم نیوز دیدیم و این خبر را تسنیم نیوز منتشر کرد همراه با عکس. جهت بزرگنمایی عکس بر رویش کلیک کنید چرا تسنیم نیوز اخبار دروغ منتشر میکند؟ حال چرا دروغ؟ تصویری که در…

ادامه مطلب