متن های دلشکسته و بسیار غمگین

متن های دلشکسته و بسیار غمگین

کاش انقدری که آدما دلمون رو شکستن یه بارم خلوتمونو میشکستن . . . . . . شکستن دل ، به شکستن استخوان دنده می‌ماند؛ از بیرون همه‌چیز روبه‌راه است، اما هر نفس، درد ا‌ست که می‌کشی . . . . . . گفتی که عشق من کمه حرف هام برات پر از غمه تو سینه قلب من شکست رو بوم دل غروب نشست . . . اون روز که دلمو شکستو تنهام گذاشت پیش خودم گفتم…

ادامه مطلب