ازدواج سحر قریشی با مهدی طارمی

ازدواج سحر قریشی با مهدی طارمی + واکنش برادر سحر قریشی

در روز های اخیر خبر های زیادی در مورد ازدواج سحر قریشی با مهدی طارمی به گوش ما می رسد که حتی نمیدانیم منبع این خبر از کجاست. ازدواج سحر قریشی با مهدی طارمی پس از توئیت عاشقانه ای که مهدی طارمی فوتبالیست مشهور کشورمان منتشر کرد و بالا گرفتن خبر داماد شدن وی ، برخی از افراد شایعه ازدواج سحر قریشی با مهدی طارمی را دست به دست چرخاندند . این خبر درحالی پخش شد که…

ادامه مطلب