اگر میخواید جوان بمانید این کارها را انجام ندهید

اگر میخواهید جوان بمانید این کارها را انجام ندهید

اگر این کارها را انجام دهید زودتر پیر میشوید بعضي از كار‌ها هستند كه در كاهش طول عمر نقش بسزايي دارند. شايد تغيير دادن عادات زندگي‌تان كمي سخت شده باشد اما يك ضرب‌المثل معروف مي‌گويد «ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است»، پس به اين نبايدها توجه كنيد؛ نبايدهايي كه بايد در مسير عمر به آن دقت داشته و با رعايت آنها هواي خودتان را داشته باشيد. از شكر پرهيز كنيد: شكر دليل اصلي پيرشدن…

ادامه مطلب