کمپین سه شنبه ها بی موبایل

کمپین سه شنبه ها بی موبایل

من بهاره رهنما شما عزيزان را به يك كمپين پر از صلح و دوستي دعوت ميكنم .

لطفا سه شنبه هايتان را از صبح تا دوازده شب بي موبايل سر كنيد و معجزاتش راببينيد.
سه شنبه ها نه اول هفته كار است و نه اخر هفته دور همي ها ، هيچ بهانه اي را در كار نياوريد كه استثنا قائل شويد، يك روز را بدون موبايل و امواج و دنياي مجازي در كنار كار و زندگي تان باشيد مثل قديم تر ها و ببينيد كه چه كشفياتي در مورد خودتان و زندگيتان ميكنيد.😇
تبصره: براي كارهاي واجب از تلفن هاي ثابت به خط هاي ثابت زنگ بزنيد، تصور كتيد كه نه فقط شما كه هيچكس ،سه شنبه ها موبايل ندارد.
پي نوشت:لطفا اين مطلب را تا ميتوانيد در فضاهاي مجازي و گروه هاي تلگرامي انتشار دهيد تا به زودي سه شنبه هاي ارام و زيباتري را كنار هم تجربه كنيم.🙏🏼🌸