ثبت مشخصات پیرمرد غارنشین در جنگل‌های فومن

پیرمرد ۷۵ ساله‌ای بیش از ۵۴ سال از عمرش را در غاری میان جنگل های انبوه روستای جیرده از توابع دهستان آلیان فومن سپری کرده و آخرین باری که استحمام کرده ۲۹ سال قبل بوده است.

نوروزی پرور که به عزیز غارنشین شهرت دارد توسط ماموران ماموران سرشماری نفوس و مسکن مشخصاتش ثبت شد.