مستربین در دنیای واقعی

مستربین در دنیای واقعی

همه ما صحنه‌ای از سریال مستر بین را به یاد می‌آوریم که با دندانپزشک خود قرار دارد اما دیر از خواب بلند شده است و برای اینکه دیر به مطب نرسد پشت فرمان مسواک می‌زند.

با در نظر گفتن خاطرات خود، این راننده کم دقت را ببینید که درست مثل مستر بین در پشت فرمان خودرو خود در انگلستان توسط دوربین مسافران یک ماشین دیگر شکار شده است که مسواک می‌زند.

این راننده با سرعت ۶۰ مایل در ساعت در حال رفتن در جاده‌ای در انگلستان به سمت بلکبرن بود که طبق گفته کسی که این تصاویر را گرفته است، به مدت ۵ دقیقه پشت فرمان مسواک می‌زد و آب دهان خود را در ماگی که در دست داشت می‌ریخت.

مستربین در دنیای واقعی