مردی که انعطاف پذیرترین بدن دنیا را دارد

انعطاف پذیرترین بدن دنیا

ویجای گیمناست مرد ۲۷ ساله هندی یکی از انعطاف پذیر ترین بدن های دنیا را دارد.

به گفته او او از کودکی با فیلم های جکی جان آشنا شده و از همان زمان تمرین های رزمی و آکروباتیک میکرده است.

مردی که انعطاف پذیرترین بدن دنیا را دارد مردی که انعطاف پذیرترین بدن دنیا را دارد