در گذشت کثیف‌ ترین مرد اروپا

به نقل از میرور، شخصی به نام “لودویک دولزال” که “کثیف ترین مرد اروپا” لقب گرفته بود در ۶۰ سالگی در روستای خود در جمهوری چک درگذشت. وی که از یک مشکل روانی رنج می برد، تاکنون هرچه داشته را سوزانده است. او همیشه پلاستیک و هر چه نزدیک خود داشت را می سوزاند و خاکستر آن را به صورت خود می مالید. همین امر باعث شده بود به او لقب “کثیف ترین مرد اروپا” را بدهند. آتش‌نشان ها تاکنون بارها برای خاموش کردن آتشی که وی به راه می انداخته، خود را رسانده اند.

فوت کثیف‌ ترین مرد اروپا

“لودویک دولزال” با حقوقی که دولت چک برایش تعیین کرده بود، زندگی خود را می گذراند؛ اما از بیم اینکه وی هر ماه این پولها را هم بسوزاند، حقوق او در اختیار کدخدای روستا قرار می گرفت و او با این پول هر روز به وی غذا می داد.

زمانی که یک روز این پیرمرد ۶۰ ساله برای تحویل غذای خود به کدخدا مراجعه نکرد، مردم روستا به خانه محقر او رفتند و جسد او را در آنجا پیدا کردند.

فوت کثیف‌ ترین مرد اروپا