چگونه برای شوهرمان یک زن جذاب باشیم؟

چگونه برای شوهرمان یک زن جذاب باشیم؟

اکثر مردان جذب زنی خواهند شد که با او سه چیز بدست آورند، لذت، آرامش و پیشرفت. ممکن است جذابیت مهم باشد اما کافی نیست اگر چه ظاهر برای مردها بی اندازه مهم است و آنها با چشمشان عاشق می شوند اما کافی نیست.

۱٫ صداقت
جوهر روابط سالم میان زن و شوهر صداقت است در روابط زناشویی خود صادق باشید.

۲٫ بشنوید
بیشتر مردان دارای این تصور غلط می باشند که زنان زیاد حرف می زنند. شما باید اطمینان یابید که به اندازه کافی گوش می دهید.

۳٫ انعطاف پذیر
همیشه خوب و مهربان نباشید.متفاوت باشید سعی نکنید همیشه یکنواخت و کسالت آور باشید با رفتار نو، پوشش جدید، طرح نو، طرز تفکر خلاق، کردار قابل توجه متفاوت شوید.

۴٫ آراسته
مردان زیاد موجودات احساساتی نبوده و بیشتر به قوه بینایی خود متکی هستند بنابراین بهتر است اول از همه به ظاهر خودتان رسیدگی کنید. توجه به سلامت و فعالیت‌هاى جسمانى، نظیر قدم زدن و نرمش می‌تواند قدرت نفوذ شما را بالا ببرد. سعی کنید خودتان را دوست داشته باشید و فعالیت‌هایی را که خودتان را راضی می‌کند انجام دهید تا اعتماد به نفستان بالا برود. اگر فکر کنید دوست‌ داشتنی نیستید کسی هم شما را دوست نخواهد داشت.

۵٫ لبخند و شادمانی
یک لبخند ساده تاثیر فوق العاده ای روی مردان دارد. بسیاری از زنان اشتباه می کنند و دوست دارند همواره جدی به نظر برسند. سعی کنید شادمانی را به زندگی خود راه دهید. زنانى که همیشه شاد هستند و در مورد خود احساس خوبى دارند، بیشتر مورد توجه همسرشان هستند و از جذابیت بیشترى برخوردارند.

۶٫ دست نیافتنی
مردان خواهان چیزهایی هستند که براحتی نمیتوانند داشته باشند و دسترسی ساده و راحت به شما سبب کاهش ارزش و شان شما می گردد. هیچوقت همه خودتان را به او نشان ندهید. گاهی سرکش و دست نیافتنی و گاهی قابل انعطاف و تسلیم باشید.

۷٫ غیرمنتظره بودن
غیرمنتظره بودن ابزاری بسیار قدرتمند برای مجذوب نگه داشتن شوهرتان است.