شلوار عجیب لیلا حاتمی در جشنواره فجر

شلوار لیلا حاتمی

لباس و پوشش این بازیگر ۴۴ ساله با واکنش های کاربران فضای مجازی همراه شده است.

عده ای از کاربران فضای مجازی با انتشار عکس لیلا حاتمی نوشتند که “لیلا حاتمی با شلوار کردی در جشنواره فیلم فجر حاضر شده است”

شلوار عجیب لیلا حاتمی در جشنواره فجر شلوار عجیب لیلا حاتمی در جشنواره فجر