سلفی گلوریا هاردی و مهراوه شریفی نیا

سلفی زیبای گلوریا هاردی و مهراوه شریفی نیا

گلوریا هاردی با انتشار عکس بالا نوشت: به یاد گذشته… خوشحالم که دوباره دیدمت