ساخت بزرگترین چرخ و فلک جهان در نیویورک شروع شد

ساخت بزرگترین چرخ و فلک جهان در نیویورک

تاکنون توریست ها با کشتی به این قسمت میامدند تا اسکای لاین منهتن نیویورک را تماشا کنند. توریستها کمی اینجا میماندند و فوقش یک هات داگ میخریدند. حالا بعد از ساخت چرخ و فلک ، مرکز تفریحی و پاساژ خرید هم ساخته میشوند. اکنون چرخ و فلک لاس وگاس با ارتفاع ۱۶۷ متر بلندترین است.