زمان مناسب غذا خوردن برای لاغر شدن

زمان مناسب غذا خوردن

افرادی که تمام وعده های غذایی خود را در ابتدای عصر تمام می کنند نوسانات کمتری را در گرسنگی تجربه کرده و چربی بیشتری را در مقایسه با کسانی که تمام طول روز در حال خوردن هستند می سوزانند.

این یافته مهم که نتیجه تحقیقی در دانشگاه آلابامای بیرمنگام است نشان می دهد که زمان بندی کالری های مصرفی واقعاً اهمیت دارد. حتی اگر زمان بندی وعده های غذایی خود را تغییر نمی دهید دست کم سعی کنید حتماً تا روشنایی روز آخرین وعده را میل کنید. شاید همه نتوانند همیشه رژیم غذایی خود را عوض کنند اما بیشتر افراد تا حدی بر زمان صرف غذا یا میزان غذایی که در هر وعده میل می کنند کنترل دارند.

 

این یافته ها که روی موش ها آزمایش شده بود در مورد ۱۱ نفر نیز تأیید شد. به طوری که این افراد دو برنامه غذایی متفاوت را به مدت چهار روز در پیش گرفتند. در یکی از برنامه ها تمام غذا را میان ساعات ۸ صبح و ۲ بعد از ظهر خوردند و در دیگری برنامه متداول تری را انجام دادند یعنی از ۸ صبح تا ۸ شب. میزان کالری مصرفی نیز در هر دو برنامه یکسان بود.

 

این تغییرات بر میزان کالری که سوزاندند تأثیری نداشت اما وقتی شرکت کنندگان تمام غذای خود را زودتر تمام کرده بودند ۶ درصد چربی بیشتری سوزاندند و سطح گرسنگی شان هم با وجود ۱۸ ساعت بی غذا ماندن بین شام و صبحانه تغییری نکرد. شاید یکی از دلایل این اتفاق این باشد که وقتی بدن شما متوجه شود که تمام کالری های موردنیاز روز را به دست آورده است دیگر نیاز به گرسنه شدن ندارد.

برای لاغر شدن چربی های بدن نیز میتوانید از مقاله ی زیر استفاده کنید.

۵ خوراکی برای آب کردن چربی