رژه نظامی عجیب در کره شمالی

تصویری جالب از رژه متفاوت سربازان تحت امر کیم جونگ اون رهبره کره شمالی را که متعلق به یکی از مراسم این کشور می باشد، را مشاهده می کنید.