ارسال کمک های بانک شهر به مناطق زلزله زده غرب کشور با همکاری خبرگزاری تسنیم نیوز 🙂

دروغ بزرگ خبرگذاری تسنیم نیوز با مشارکت بانک شهر

کمک های دروغی بانک شهر به مناطق زلزله زده

ارسال کمک های بانک شهر به مناطق زلزله زده غرب کشور : عنوانی بود که در خبرگزاری تسنیم نیوز دیدیم و این خبر را تسنیم نیوز منتشر کرد همراه با عکس.

دروغ بزرگ خبرگذاری تسنیم نیوز با مشارکت بانک شهر

جهت بزرگنمایی عکس بر رویش کلیک کنید

چرا تسنیم نیوز اخبار دروغ منتشر میکند؟

حال چرا دروغ؟ تصویری که در بالا میبینید نشان میدهد کامیون های بانک شهر کمک ها را به مناطق زلزله زده غرب کشور میبرند که عکس مربوط به پست تسنیم نیوز بود. عکسی مشابه در خبر سال گذشته ایرنا به تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ با عنوان خبر ( مشکل عبور کامیون های ایرانی در مرز بازرگان رفع شد ) دیدیم که نشان میدهد این کامیون ها مربوط به چیز دیگری و البته لوگو و قرمزی کنار کامیون ها که نوشته بانک شهر فتوشاپی بیش نیست که بانک شهر و تسنیم نیوز با هم اینکار را انجام دادند.

درحالی که مردم زلزله زده آبی برای آشامیدن ندارند و کلی مشکلات وجود دارد و به کمک نیاز دارند ، بانک شهر از این فرصت استفاده میکند و با یک خبرگزاری معروف دولتی ” تسنیم ” چرا باید با زدن نقاب به صورتشان خود را خوب و کمک رسان معرفی کنند؟ اینکار باعث میشود که مردم به بانک شهر اعتماد نکنند و اخباری که در تسنیم منتشر میشوند اعتنا و اعتماد نکنند.

دروغ بزرگ خبرگذاری تسنیم نیوز با مشارکت بانک شهر

جهت بزرگنمایی عکس بر رویش کلیک کنید

دروغ بزرگ خبرگزاری تسنیم و تغییر عکس در خبرگزاری تسنیم چه بود؟

پس از یک ساعت انتظار میرفت که پست حذف شود اما تصویر پست تغییر کرد 🙂 سایت خبری تسنیم نیوز پس از جنجالی که به راه انداخت برای ماست مالی کردن قضیه عکس را تغییر داد.

خبر در رسانه تسنیم

خبر در رسانه ایرنا