خبری بد برای عربستان سعودی

عربستان سعودی

نظرسنجی جدید صورت گرفته توسط هافینگتون پست (Huffington Post) و یوگاو (YouGov) نشان می دهد که ۴۷ درصد از مردم آمریکا، عربستان سعودی را یک دشمن و یا کشوری غیر دوست می دانند.

پایگاه آمریکایی “هافینگتون پست” (Huffington Post) با انتشار گزارشی، از گسترش بدبینی نسبت به عربستان، میان مردم آمریکا و سستی روابط آمریکا با عربستان سعودی خبر داد.

در عنوان این گزارش آمده است: «نظرسنجی جدید صورت گرفته توسط هافینگتون پست (Huffington Post) و یوگاو (YouGov) نشان می دهد که ۴۷ درصد از مردم آمریکا، عربستان سعودی را یک دشمن و یا کشوری غیر دوست می دانند. نتایج این نظرسنجی باوجود آن است که عربستان سعودی از دهه ۱۹۴۰ میلادی متحد و شریک آمریکا بوده است.»

خبری بد برای عربستان سعودی

در ادامه این گزارش آمده است: «رای دهندگانی که حامی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا بوده اند، در این رابطه نگرانی ویژه ای دارند. این در حالی است که رای دهندگان به هیلاری کلینتون در رابطه با عربستان سعودی به دو طرف تقریبا مساوی تقسیم می شوند؛ ۳۶ درصد، عربستان را یک متحد یا دوست می دانند و ۳۸ درصد نیز می گویند که عربستان دشمن و یا حداقل کشوری غیر دوست است.

اما ۵۹ درصد از رای دهندگان به ترامپ می گویند که عربستان کشوری غیر دوست است. آمریکایی هایی که زیر ۳۰ سال سن دارند، گروه سنی هستند که کمترین نگاه دوستانه را نسبت به عربستان دارند.»

خبری بد برای عربستان سعودی