حذف پیام‌های ارسالی و مشاهده‌ ی مصرف اینترنت در تلگرام

حذف پیام‌های ارسالی در تلگرام

شما می‌توانید پیام‌ هایی که به اشتباه در تلگرام ارسال کرده‌اید را برای خودتان و طرف مقابل حذف کنید. این قابلیت در تمامی گفت‌وگوها قابل استفاده است. البته فقط پیام‌هایی را می‌توان حذف نمود که کم‌تر از ۴۸ ساعت از ارسالشان گذشته باشد.

حذف پیام‌های ارسالی در تلگرام

مشاهده مصرف اینترنت در تلگرام

حذف پیام‌های ارسالی و مشاهده‌ ی مصرف اینترنت در تلگرام حذف پیام‌های ارسالی و مشاهده‌ ی مصرف اینترنت در تلگرام

شما می‌توانید میزان اینترنتی که توسط تلگرام مصرف شده است را به صورت دقیق در بخش Data and Storage مشاهده کنید.

.

دانلود تلگرام برای اندروید  –  دانلود تلگرام برای iOS

منبع مطلب