حادثه تلخ پلاسکو به روایت تصویر

آتش سوزی پلاسکو

۴۰۰ واحد تجاری در ریزش ساختمان پلاسکو از بین رفت

بیش از ۵۰ تن در حادثه ساختمان تجاری پلاسکو جان خود را از دست داده اند.

ساختمان پلاسکو در سال ۱۳۴۱ ساخته شد و در امروز در تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰ به دلیل آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان تخریب شد.

حادثه تلخ پلاسکو به روایت تصویر

میزان سرمایه‌ای که در ساختمان پلاسکو وجود داشت بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان پوشاک بود که برای عید ۹۶ انبار شده بودند.