تولد 117 سالگی پیرترین انسان در جهان

پیرترین انسان در جهان

پیرترین انسان جهان جشن تولد ۱۱۷ سالگی خود را برگزار کرد.

تولد 117 سالگی پیرترین انسان در جهان تولد 117 سالگی پیرترین انسان در جهان تولد 117 سالگی پیرترین انسان در جهان