استخدام یک نفر نیروی خدماتی خانم

 • ۰۹۹۰۷۳۷۹۳۵۱
 • خدمات خانگی | نظافتی
 • گیلان
 • رشت
 • گلسار
 • شرکت دیزاین داخلی
 • خانم/آقا
 • خصوصی
 • تمام وقت
 • حداقل ۳۵
 • تومان ۶۰۰۰۰۰