استخدام یک حسابدار خانم نیمه وقت

نیازمند یک نفر حسابدار

مجرب خانم- نیمه وقت خیابان استانداری

۳۲۲۲۶۴۶۸  ت.ت.م

اطلاعات تماس آگهی

تلفن تماس: ۳۲۲۲۶۴۶۸