استخدام تعدادی کارمند خانم

یک شرکت نمایشگاهی

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیازمند تعدادی کارمند خانم می‌باشد

۳۶۲۹۴۴۸۰ و ۰۹۳۰۸۹۸۶۳۷۷

اطلاعات تماس آگهی

تلفن تماس: ۳۶۲۹۴۴۸۰ و ۰۹۳۰۸۹۸۶۳۷۷